Meteen naar de inhoud

DIENSTEN

Als projectontwikkelaar hebben wij de benodigde kennis in huis van ruimtelijke ordening. Deze kennis gebruiken wij voor onze eigen projecten, maar ook om diensten uit handen te nemen bij planontwikkelingen.

“Met onze kennis en marktgevoel onderzoeken wij voor ieder ontwikkelplan wat de mogelijkheden zijn en wat de meest geschikte invulling is”

Wij kijken met een realistische blik naar de ontwikkellocatie en denken niet alleen in kansen, maar kijken ook kritisch naar de belemmeringen en risico’s van een locatie. Zo voeren we onder andere locatieonderzoeken uit, verzorgen wij vergunningsaanvragen en bieden wij oplossingen op maat gedurende vergunningstrajecten door toepassing van modulaire bouwconcepten.

3D RENDERING

LUMIVAST kan uw ontwerp voorzien van opvallende details en een adembenemende sfeer toevoegen aan uw 3D beeldmateriaal. Ontdek hoe wij u kunnen verrassen met een ontzagwekkend detailniveau in uw visualisaties.

LOCATIE QUICKSCAN

Bent u in het bezit van een leegstaand pand, een braakliggend terrein en/of heeft u herontwikkelingsplannen dan kunnen wij u helpen met inzichtelijk maken van de mogelijkheden en een concreet stappenplan. Uiteraard behoort ook de toetsing  van het bestemmingsplan, een haalbaarheidsonderzoeken de complete vergunningsaanvraag tot de mogelijkheden.

TOETSING BESTEMMINGSPLAN

Een uitgebreidere variant van, en een mogelijk vervolg op locatie Quickscan is de toetsing van het bestemmingsplan. Hierbij kunt u denken aan bestemmingsplanregels, gemeentelijkbeleid, marktonderzoek, stedenbouw, externe veiligheid, archeologie, verkeer, milieuaspecten, lucht- en geluidkwaliteit en flora en fauna. Na de toetsing en interpretatiehiervan ontvangt u van ons een uitgebreid advies en onderzoeksrapport.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Naast de juridische aspecten omtrent een ontwikkellocatie, moet er ook rekening gehouden worden met de financiële en bouwtechnische haalbaarheid van een ontwikkelplan. Om dit te toetsen kunnen wij massastudies opstellen, marktonderzoek uitvoeren en de stichtingskosten en huuropbrengsten berekenen.

BESTEMMINGSPLANWIJZIGING

Indien blijkt dat de ontwikkelplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan dan dient het plan gewijzigd te worden. Indien gewenst kunnen wij u ook hierin ondersteunen. Dit is vaak een behoorlijke procedure die bestaat uit de nodige onderzoeken en onderbouwingen. U kunt hierbij denken aan gespreksvoering met de gemeente, inventarisatie slagingskans en diverse coördinatie onderzoeken.

VERGUNNINGSAANVRAAG

Als u bouwplannen heeft maar niet weet hoe u de vergunningsaanvraag verzorgt, dan kunnen wij u daarbij helpen. Hiervoor zijn vele documenten, tekeningen en soms ook werkzaamheden vereist. LUMIVAST verzorgt uw complete vergunningsaanvraag, van heraanvragen hiervan via het Omgevingsloket evenals volledige begeleiding in het daaropvolgende gemeentelijk traject.

HIPPISCH VASTGOED

LUMIVAST heeft zich gespecialiseerd in Hippisch vastgoed & ontwikkeling, of te wel het aanbieden van onze diensten in de paardensport. Deze focus is ontstaan vanuit de grote vraag en behoefte van ondernemers uit deze specifieke branche. Of het nu gaat over spring, dressuur, manege of pensionstallen, wij kunnen de ontwikkeling verzorgen van aankoop perceel tot aan oplevering. Wij beschikken over een groot netwerk en hebben ruime ervaring en expertise in huis om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen begeleiden met betrekking tot uw nieuwe paardencomplex.

CONCEPT MODULAIR BOUWEN

Het  vergunningstraject is vaak een langlopende procedure, zeker als een project van grote omvang betreft. Voor u als initiatiefnemer kan dit betekenen dat u te maken krijgt met (gedeeltelijke) leegstand of dat uw stuk braakliggend terrein tijdelijk geen functie heeft. In beide gevallen kost dit u geld. Om initiatiefnemers van projecten rust, stabiliteit en rendement te bezorgen heeft LUMIVAST het concept modulair bouwen bedacht. Dit concept ontzorgt de opdrachtgevers volledig gedurende het vergunningstraject en levert een vast rendement op.